PRO MOLDOVA s-a adresat la Curtea Constituțională

29 Iulie 2020

PRO MOLDOVA solicită Curții Constituționale examinarea de urgență a sesizării din 4 mai curent, cu privire la interpretarea oficială a articolelor din Constituție sub aspectul reglementării stării de urgență, de asediu și de război precum și a forței majore. Din cauza formulei neclare din normele legale, starea de urgență nu este din oficiu recunoscută drept forță majoră, lucru care conduce la interpretări aleatorii, cauzând prejudicii pentru oameni și vulnerabilizarea mediului de afaceri. 

Amintim că, grupul parlamentar PRO MOLDOVA a solicitat interpretarea Constituției și recunoașterea stării de urgență drept impediment justificativ, forță majoră, pentru mediul de afaceri, dar și persoanele fizice. 

La 4 mai curent, PRO MOLDOVA a depus o sesizare la Curtea Constituțională, în urma multiplelor reclamații din partea mediului de afaceri, dar și a cetățenilor care se confruntă cu dificultăți majore în onorarea obligațiunilor contractuale în această perioadă. 

Anterior, grupul parlamentar PRO MOLDOVA a înregistrat un set de măsuri pentru susținerea mediului de afaceri și a angajaților pentru perioada de urgență, pe care guvernarea l-a ignorat fără să-l pună în dezbatere.