Sănătate și protecție socială

Asistența și Protecția cetățenilor

 • Regândirea sistemului de ocrotire a sănătății pentru a eficientiza co-raportul investiții-servicii medicale prestate. Crearea unui sistem medical imun la orice gen de criză;
 • Asigurarea alocațiilor destinate sectorului sănătății la nivelul unui procent semnificativ din PIB;    
 • Asigurarea accesului la servicii medicale de calitate pentru cetățeni, atât în mediul urban, cât și în cel rural;
 • Centrarea sistemului medical pe prevenirea VS tratarea maladiilor;
 • Crearea rezervei de stat pentru situații exepționale în sănătate pentru o mai bună gestionare a riscurilor și amenințărilor (epidemii, pandemii etc,);
 • Aplicarea formulelor de retribuire a muncii în sistemul sănătății care să includă și cota parte din cazul tratat pentru cadrul medical participant la prestarea serviciului medical respectiv; 
 • Personalul medical și cel auxiliar antrenat  trebuie să beneficieze de salarii egale cu a omologilor lor din Europa Centrală;
 • Creșterea constantă a plăților sociale către populație. Promovarea politiciilor sociale sub semnul decenței, nu cel al umilinței, aplicat la ora actuală;
 • Eliminarea inechităților majore în retribuirea muncii în serviciul public;
 • Elaborarea și implementarea unui sistem de atragere a fondurilor private în medicină și sistemul de pensii;
 • Implementarea sistemului de co-plată (parțial poliță, parțial plăți private).  

Transmite parerea ta PRO MOLDOVA

TOATE CÂMPURILE SUNT OBLIGATORII PENTRU COMPLETARE